Přesun na obsah

Dnes je 27.1.2023

Svátek má Ingrid
Informace k obnovení činnosti klubu

Postupné uvolňování preventivních opatření nám umožňuje od 18. 5. 2020 znovu otevřít některé naše programy. Z předpisů vyplývají některá omezení a požadavky, o kterých bychom vás rádi informovali.


Základní informace

Bude obnovena činnost všech současných kroužků?

Ne.

Některé kroužky plnohodnotně obnovit nelze, protože pronajímatelé, ve kterých máme pronájmy tělocvičen, do konce školního roku 2019/2020 již pronájmy neumožní. Kromě toho někteří naši lektoři spadají do rizikové skupiny, a z tohoto důvodu nebude činnost některých kroužků obnovena. O otevření jednotlivých kroužků a podmínkách provozu vás budou informovat přímo vedoucí těchto kroužků.

Které kroužky budou obnoveny?

Zde je odkaz na seznam kroužků i s informacemi k obnovení kroužku. Seznam budeme průběžně aktualizovat. Kromě toho o otevření jednotlivých kroužků a podmínkách provozu budou přihlášené informovat a s nimi komunikovat přímo vedoucí těchto kroužků.

Bude kroužek ve stejný čas a ve stejném rozsahu jako před přerušením činnosti?

U většiny kroužků se budeme snažit zachovat stejný čas. U některých kroužků dojde ke zkrácení, aby nedocházelo k velké kumulaci účastníků, případně rozdělení skupin. O konkrétních změnách budou účastníky informovat přímo vedoucí kroužků.

Bude místo v kroužku pro všechny přihlášené?

Maximální počet účastníků ve skupině je 15, ale z důvodu zachování odstupu 2 metry (nejméně 1,5 metru) a pravidel hygieny je možné, že dojde k přesunům či změnám času. O konkrétních změnách budou individuálně informovat opět přímo vedoucí kroužků.

Musí účastník (zákonný zástupce) předem nahlásit, že bude pokračovat v dané zájmové činnosti?

Ano, musí.

Bez nahlášení zájmu pokračovat, není přítomnost účastníka v kroužku možná.

Pro nahlášení zájmu pokračovat použijte telefonní číslo (nebo email) vedoucího kroužku nejpozději do stanoveného data.

Vlaďka Nováčková (keramika, výtvarka)             nahlásit do 16.5.2020

Libor Čermák (lezení, turistický oddíl, modelář) nahlásit do 16.5.2020

Dana Ehrlichová (metoda dobrého startu)           nahlásit do 16.5.2020

Dana Švejdová (Sovička)                                       nahlásit do 20.5.2020

Jak bude vypadat provoz a organizace vstupu do budovy?

  • Vstup do prostor SHM Klubu bude umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům.
  • Účastníci čekají na kroužek před budovou, kde si je lektor vyzvedne a změří jim teplotu.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, průjem, zvracení, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do prostor SHM Klubu vstoupit.

Před budovou a při přesunech v budově je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

  • Každý účastník musí mít s sebou sáček na uložení roušky po sejmutí.
  • Každý účastník po příchodu do budovy musí použít dezinfekci na ruce (bude k dispozici u vstupu, v klubovně a na toaletách).
  • Každý účastník na první hodinu přinese podepsané prohlášení (ke stažení) a předá jej lektorovi daného kroužku. Prohlášení je třeba mít tolikrát, kolika kroužků se vaše dítě zúčastní. Prohlášení stačí přinést na první hodinu. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům umožněn vstup do budovy.
  • Všichni účastníci i vedoucí nosí ve společných prostorách roušky.

Co se stane, pokud by účastník vykazoval některý z možných příznaků COVID-19?

Účastník bude umístěn do samostatné místnosti a klub bude neprodleně kontaktovat zákonného zástupce účastníka a bude nutné okamžité vyzvednutí. O podezření na infekci bude klub informovat spádovou hygienickou stanici a poté se řídit jejími pokyny.


Ke stažení

Kalendář

January 2023

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

Zobrazit jiný měsíc