Přesun na obsah

Dnes je 30.5.2023

Svátek má FerdinandBrána k druhým

Jste parta, která se neschází jen kvůli zábavě? Jste oddíl, který se dokáže starat i o to, co se děje kolem vás? Nebo kroužek, který umí také pomáhat druhým a nechce si to nechat jen pro sebe? Pak čtěte dál!


Právě pro vás je tu 1. ročník soutěže BRÁNA K DRUHÝM, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a v rámci projektu Klíče pro život ji připravil Národní institut dětí a mládeže.

Zúčastnit se jí mohou oddíly, kroužky, kluby, družiny i ti, kteří se scházejí „jen tak“, a přitom nemyslí jen sami na sebe, ale pomáhají potřebným lidem, zvelebují okolí ve svém městě či obci, pečují o přírodu nebo třeba pořádají veřejnou sbírku, zkrátka rozdávají svou tvořivostí radost druhým.

Při navrhování soutěže jsme vycházeli i z toho, že zájem o veřejné záležitosti, podpora dobrovolnictví a výchova k demokracii jsou součástí národního projektu Klíče pro život, který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho nositelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a realizátorem Národní institut dětí a mládeže, který je odborným pracovištěm MŠMT pro podporu neformální výchovy a vzdělávání. Současně jsme nechtěli rozmnožovat ten typ soutěží, ve kterých se oceňuje jednotlivec. Ta naše tedy není zaměřena na „nejlepšího vedoucího“, nýbrž na skupinu lidí, kteří něco podstatného pro druhé dokážou společně.V dnešní značně individualistické době pokládáme za důležité ukazovat, že společenství je víc než „součet“ těch, kteří je tvoří. Proto také „tvářemi“ této soutěže se stanou ty osobnosti našeho veřejného života, jejichž lidské i profesní směřování vyjadřuje jak zájem o společné dílo, tak vlastní osobní nasazení ve prospěch těch, kteří pomoc potřebují.

Pět týmů, které svou aktivitou zvláště zaujmou porotu složenou ze zástupců institucí, jež mají k dětem a mladým lidem blízko, zástupců samosprávy i veřejně známých osobností,a vítězně projdou „Bránou k druhým“,bude odměněno symboly barevných klíčků jako potvrzení jejich schopnosti bránu k druhým skutečně odemknout. Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne na závěrečné konferenci národního projektu Klíče pro život 21. listopadu 2012 v Praze. Rádi bychom tímto založili tradici, která přinese jak zajímavá svědectví o mediálně možná méně atraktivní, ale o to důležitější rovině života v naší přítomnosti, tak i povzbuzení těm, kteří si ve své snaze podporovat rozvoj občanské společnosti možná připadají trochu jako „ztracení vlastenci“. Soutěž chápeme jako náš příspěvek k tomu, aby slovo participace nebylo jen nepostradatelným zaklínadlem současných dokumentů o dětech a mládeži, ale vyjádřením jejich skutečné účasti při spoluutváření společnosti, jejíž budoucností jsou.

Pokud chcete ukázat, co všechno se dá vymyslet pro lidi kolem, vlastní obec nebo přírodu, inspirovat ostatní, NEVÁHEJTE A ZAPOJTE SE! Uzávěrka soutěžeje 31. srpna 2012.

Pravidla soutěže najdete tady, přihlásit soutěžní tým je možné zde, proč byste to měli zkusit, Vám řekne tento dopis.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu Klíče pro život

Svatava Šimková, PR specialistka NIDM MŠMT

Kalendář

May 2023

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

Zobrazit jiný měsíc