Přesun na obsah

Dnes je 4.4.2020

Svátek má Ivana

Povaha člověka

Únorové zamyšlení od Maki. Pokračujeme v uvažování o duchovním životě.


 

Navazuji na předchozí lednové téma, ve kterém jsem se zmínila o tom, jak je důležité se znát.


Zkoumat vlastní povahu

Na světě existuje jen jedno nepatrné místo, které mohu změnit: vlastní srdce


V každodenním životě je potřeba, abychom se stále vychovávali. Co to znamená? Naši přirozenou povahu s jejími špatnými sklony i dary či schopnostmi zušlechťovat a rozvíjet tak, jak jí to odpovídá a jak to odpovídá Boží vůli.

Proto je dobré poznávat svoji povahu.

Žádné zušlechtění nenastane samo sebou, žádné nadání se nezvětší samo od sebe. Platí to o tělesných, duševních i duchovních hodnotách.

Podle povahy také myslíme, jednáme. Máme různá vnímání, jiné touhy a nároky na život. Každý je jedinečný a odpovídá určitému Božímu plánu, každý má na tomto světě své vlastní poslání, svůj úkol.

Svůj temperament, své vlohy a schopnosti máme postavit do služby druhého člověka.

Dál budu psát o temperamentech, které v naší povaze převládají a budu se zamýšlet nad možností „zušlechtění“ u určitých povah. Dlouholetá drobná práce, opravdovost a poctivost jsou nutné k tomu, abychom vychovali z vrozené povahy spolehlivý a vyzrálý charakter.


Jen velmi v krátkosti: Každý temperament je schopen utvářet a ovlivňovat okolní svět jemu odpovídajícím způsobem.

Cholerik – charakterizuje především věcné myšlení a energická vůle. Rád je v popředí, udává tón, často také poroučí a těší ho, když pro své cíle získá následovníky.

Sangvinik – charakterizuje svěžest a radostnost. Vyznačuje se bohatstvím nápadů, nerad stojí v popředí, ale ve středu pozornosti, obklopen ostatními, na které působí svojí přátelskostí a pochopením.

Melancholik – charakterizuje hloubka myšlenek a vytrvalost. Než se rozhodne zastávat s přesvědčením nějaký názor, dlouho o tom přemýšlí. Chce také spolurozhodovat a často je hnací silou.

Flegmatik – je charakteristický nepřekonaný klid a vyrovnanost, stejně jako přátelství a vytrvalá drobná práce. Chce být rovnocenným partnerem.


Neexistuje člověk, který by měl jen jeden temperament v čisté formě.


Jak mohu poznávat svůj temperament

1. Jedna z cest je pozorování člověka – čím více pozoruji své kamarády, známé atd., tím více odkrývám jejich různorodost. Srovnávám je mezi sebou navzájem a sebe s nimi. Když budu poctivý, zjistím, jaký temperament mám.

2. Druhá cesta vede přes mínění dospělých – zaujímají vůči mně určitý postoj, chválí mne, přijímají mne nebo odmítají, hovoří o mých schopnostech. Pouze názor spolehlivých a zkušených lidí je směrodatný (řídit se názory všech vede k zbláznění).

3. Třetí a nejtěžší cesta vede přes důkladné vytrvalé sebepoznávání – zamýšlím se nad svojí povahou s jejími světlými a stinnými stránkami. Zformuluji si své klady a zápory. K tomu mi může velmi pomoci každodenní zamýšlení se nad sebou. Pozoruji své touhy, svá tajná přání, své záliby, své vášně…a při tom všem objevuji svůj temperament (nejde ovšem o sebepitvání).


Ve všedních situacích také zjišťujeme, že někdy jednáme podle jednoho jindy podle druhého temperamentu. Je dobré sami sebe i druhé zkoumat z více stran.

Uvedu aspoň dva příklady ze života, ze kterých o sobě můžeme „něco“ vyčíst:

podle chování u stolu

Cholerik – přijde na minutu přesně, hned se pustí do jídla, po jídle se nezdržuje a jde si hned po svých.

Sangvinik – přichází nevypočitatelně, málo dbá na pravidla stolování, jí jen to, co mu chutná atd.

Melancholik – přichází ke stolu včas – jí tiše, téměř obřadně. Při jídle toho moc nenamluví. Po jídle se rád stáhne.

Flegmatik – přichází zpravidla pozdě, klidně jí a mluví. Dojídá jako poslední.


- podle chování ve volném čase

Ch často pracuje. Ve volném čase hraje velkou roli jeho povolání. Vyhledává užitečnou a účelnou činnost.

S – neplánuje na dlouho dopředu. Můžeme ho vždy najít mezi jeho podobnými, běhá za velkými senzacemi a zábavami. Miluje změnu a bláznivé nápady. K tomu, aby se po zábavě dal do práce, musí být téměř donucen.

M – rád ve volném čase vyhledává samotu. Miluje ticho, skrytost, krásu přírody, umění a svět ducha. Vyhýbá se hluku a velkým senzacím. Přemýšlí, věnuje se hudbě, čte, tvoří. Jeho volný čas je prostoupen určitou životní vážností. Není rozpustilý a má smysl pro povinnost.

F – velmi miluje volný čas. Většinou jej využívá k tomu, aby se příjemně bavil a povyrazil, někdy také k tomu, aby se na chvilku „zašil“.


Na čem pracovat (co zušlechťovat) – pouze ve zkratce:

Cholerik má rozkazovací povahu. Je v něm nezkrotná touha druhé ovládat, poučovat a vést.

V cholerikovi se střetává na jedné straně touha po velikosti, odvaze a vítězství se sklonem k pýše, panovačnosti atd.

Jeho životním úkolem zůstane, aby tato nebezpečí vytrvalou a usilovnou sebevýchovou za pomoci Boží odvrátil a zvítězil nad nimi.

Sangvinikreaguje okamžitě a explozivně, ale nejde do hloubky a není vytrvalý. Nesetrvává ve zlém, ale je možné ho opět lehce získat a nadchnout pro dobro. Dá na rady druhých, kde jsou dveře otevřené, tudy projde.

Jeho linie pro sebevýchovu – duchovní a duševní prohloubení, usměrňování svých smyslů, měl by se vychovávat k důkladnosti, věrnosti v maličkostech a určité životní odolnosti.

Melancholik je často ušlechtilý, dobrý přítel. Jeho temperament je nejvíce sociální. Pády a selhání ho trápí nesmírně dlouho a hluboce. Melancholik si často nevěří, obraz života je temný. Může se z něj stát nesnesitelný kritik a pesimista. Více než všechny ostatní temperamenty potřebuje melancholik víru v Boží prozřetelnost a víru v dobro člověka – protože více zažívá a cítí tíhu viny. Melancholika je důležité povzbuzovat, aby jeho vnitřní bohatství nezůstalo ležet ladem.

Flegmatik – má sklon k pohodlnosti, vyhýbá se každé námaze. Může mít sklon izolovat se od svého okolí. Zůstává sám sebou, vyznačuje se duševní rovnováhou. Díky své nekomplikovanosti je otevřený pro Boha a jeho milost. Nese v sobě rys klidu a pomalosti. Měl by se snažit překonávat duchovní i tělesnou pohodlnost. Měl by to být ideál klidné, vytrvalé pracovitosti a hbitosti.

Každý temperament potřebuje dlouhé a hluboké dozrávání. Zdravě vyzrálý temperament uschopní člověka snést zatížení, zbavit se náladovosti a nevypočitatelnosti. Svou vyrovnaností a pevností si získává důvěru okolí. Vyzrálý temperament znamená: vyzrálé duševní schopnosti, vyzrálou povahu, vyzrálou osobnost. Takový člověk nechává v sobě nejlépe působit milost Boží…


Prosím, berte toto zamyšlení jako takový malý omezený náčrt či pokus vysvětlit „v čem na sobě pracovat“ když jste o sobě zjistili že… (doplní si už každý sám)

Maki Hanáková

Kalendář

April 2020

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

Zobrazit jiný měsíc